Direkt från Statens veterinärmedicinska anstalt angående Kaninpest!

27.05.2016 17:44

Jag har flera av köpare av kaninungar som frågar om just Kaninpest som är så aktuellt nu. Vi råder er att om ni har en kanin som vistas utomhus, ska vaccineras för deras bästa. Denna sjukdom är oerhört svår att skydda sig emot i och med att det bla sprids via insekter. De har varit flera fall i Stockholmsområdet så det är att rekommendera at vaccinera din vän.

Här är text från SVA:

 

Orsak: Myxoma virus (Leporipox virus)
Arter: Kanin
Spridning: Direktkontakt, insekter eller hudparasiter
Utbredning: Södra delarna av Skandinavien
Årstidsförekomst: Hela året 

Kaninpest, eller myxomatos, är en virussjukdom som under naturliga förhållanden bara drabbar kaniner. Den har ingenting att göra med harpest. Sjukdomen uppträder som epizootier med mycket hög dödlighet och drabbar främst kaninstammarna då dessa är mycket täta, och man finner då blinda, döende eller döda kaniner i stora antal.

Kaninpesten upptäcktes i slutet av 1800-talet i Sydamerika. Genom mänsklig försorg importerades sjukdomen till Frankrike på 1950 talet, där den släpptes loss bland vildkaniner i avsikt att utrota dem. Med samma avsikt importerades sjukdomen även till Sverige (Skåne och senare Gotland). Till en början var dödligheten mycket hög - över 99 procent. Efter en tid ses en anpassning till smittämnet, och dödligheten sjunker. Idag förekommer sjukdomen lokalt vissa år, i täta djurstammar.

Smittade kaniner insjuknar i allmänhet efter en till två veckor. De första symtomen är att ögonen svullnar och ett förtjockat, ofta varigt, tårflöde uppträder. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning.

Vissa sjuka djur dör tidigt till följd av allmäninfektion eller genom utmärgling då de inte kan skaffa föda. Vanligast är dock att djuren på grund av sin blindhet och nedsatta kondition blir ett lätt byte för rovdjur.

Sjukdomen drabbar både vilda och tama kaniner. Viruset sprids antingen genom direktkontakt eller via insekter eller fåglar. Då sjukdomen sprids genom direktkontakt fås en långsam utbredning, medan smitta via insekter eller fåglar gör att sjukdomen ”hoppar” till nya områden.

 

För att skydda sina tamkaniner mot sjukdomen finns ett vaccin tillgängligt.